"Een heldere en duidelijke 'zin' geeft richting, focus en energie"

Over Zeijn

Over Zeijn

ZEIJN is in 2016 opgericht met de ambitie om professionals en organisaties te begeleiden in hun ontwikkeling en groei naar meer betekenis, verbinding en succes.

In 2020 is het boek Het ZEIJN Kompas uitgegeven, wat een mooie samenvatting is van dat waar ZEIJN voor staat.

ZEIJN is een samensmelting van zin, zien, zen, en zijn met als resultaat ZEIJN.
Het ZEIJN Kompas kent daarmee vier dimensies: zin (noord), zien (oost), zen (zuid) en zijn (west).


We doen er goed aan om van tijd tot tijd bij elke dimensie stil te staan en om deze nader te onderzoeken omdat elke dimense in verbinding staat me de andere dimensies en zodoende medebepalend is voor het resultaat.

Wanneer de vier dimensies op elkaar zijn afgestemd, dan resulteert dit in ZEIJN wie we willen en/of kunnen zijn. We voelen ons sterk en in balans. We zijn ontspannen en toegankelijk. We zijn authentiek, helder en puur. We zijn weerbaar en menselijk. We zijn in staat om betekenis te ervaren en om verbindingen aan te gaan.

Deze vorm van ZEIJN heeft een impact op het individu, op een team en op de organisatie in zijn geheel.

Meer informatie over Het ZEIJN Kompas is te vinden op de pagina nieuws.

Mocht u op zoek zijn naar advies, coaching of training op het gebied van ZEIJN, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Fijn als wij u verder kunnen helpen in uw ontwikkeling of die van uw organisatie.

Bekijk hier het LinkedIn profiel van Saskia van den Berge

Boek